Sản xuất mascot Pizza Company tại Hà Nội, Hồ Chí Minh

Viet Green Mascot chuyên sản xuất mascot cho Pizza Company Hà Nội & Hồ Chí Minh với nhiều hình mẫu hài hước sáng tạo và quảng cáo rất chuyên nghiệp.

Liên hệ tìm hiểu các sản phẩm Mascot của Pizza Com tại các HỆ THỐNG CỬA HÀNG của Pizza Company

GỌI ĐẶT LÀM MASCOT TƯƠNG TỰ: 0436285414 / 08 66828483 / 09893133339 

EMAIL GỬI HÌNH ẢNH MONG MUỐN: vietgreenmedia@gmail.com / tochucsukienxanh@gmail.com

PHÀN NÀN GỌI: 19006920 

TƯ VẤN THIẾT KẾ: 01235 333331

Displaying mascot 2 - Copy-01.jpg

HÌNH ẢNH MẪU PIZZA COMPANY  - 0989 313339 / vietgreenmedia@gmail.com

VIET GREEN MEDIA - Makes Your Ideas Be Active
CÔNG TY TỔ CHỨC SỰ KIỆN XANH CHUYÊN NGHIỆP HÀNG ĐẦU 
Head Office: P102 H50, Alane 41/27 Vong Str, Hai Ba Trung Dist, Hanoi, Vietnam
T: 04.66888684 | 04.36285414   F: 84.4.36285415   M: 0989.313339
Branch Offices:
Quang Binh: 64 Hoang Dieu Str, Dong Hoi City, Quang Binh
T:  052.3868666 | 052.3836333  - F: 84.52.3836336 - M: 090 3295 730
Ho Chi Minh: 15B1 Dong Son Str, 7 Ward, Tan Binh Dist, Ho Chi Minh
BACK TO TOP